Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering

Styrke og utholdenhet Annen trening Trening ved forverrelser Overvekt Vedlikehold Hverdagsaktivitet O2


Trening ved kols og overvekt
Blant personer med kols er det høyere prevalens av fedme enn blant friske. Fedme er vanligere ved mild og moderat kols enn ved alvorlig kols. Årsakssammenhengen mellom kols og fedme er ennå ukjent(1,3) men risikoen for å utvikle fedme er økt hos personer med kols på grunn av redusert aktivitetsnivå i dagliglivet(3). Mange tar og medikamenter som øker risikoen for å legge på seg ved at apetitten øker(3,5).

En vektreduksjon vil kunne lette symptomene fordi det vil føre til at magefettet forsvinner. Dette gir en betydelig forbedring når det gjelder pusten(6).

Søvnapne er spesielt vanlig hos personer med overvekt, der fett i luftveiene forsnevrer luftpassasjen, og bukfedme skaper et trykk på brystkassen slik at det blir vanskeligere å puste. Vektnedgang kan ha en betydelig helsebringende effekt også på dette(2).

Kols fører til tap av muskelmasse, spesielt hos dem som veier for lite, men og hos dem som veier for mye. Redusert muskelmasse fører til redusert prestasjon ved fysisk aktivitet, noe som kan gjøre det enda vanskeligere å gå ned i vekt eller forhindre vektoppgang. Hvis man ikke er fysisk aktiv nok vil det føre til ytterligere muskelsvinn, igjen lavere forbrenning og enda vanskeligere å holde en normal vekt(5).

Hvis du veier flere kilo for mye vil en vektreduksjon virke svært positivt for pusten din. En vellykket vektreduksjon får man ved å forbruke mer energi enn man får i seg(5).

Trening ved overvekt

All aktivitet utover hvile er positivt. Det vi ikke tenker på som trening, å stå, gjøre husarbeid, gå til butikken er aktiviteter som påvirker basalstoffskiftet og øker forbrenningen. Hverdagsaktivitet kan bidra til å holde kroppen i energibalanse(2). Enkelte vil ha god helsemessig gevinst av å redusere den stillesittende tiden av døgnet som i seg selv utgjør en risikofaktor, det aller viktigste er å smugmosjonere, å holde kroppen igang(2).

For mange med overvekt vil det være best å øke aktivitetsvolumet(definert som frekvens x varighet x arbeidsintensitet) i forhold til trening ved å øke frekvens og varighet, og å holde intensiteten konstant. Ingen bestemt type aktivitet er bedre egnet for vektreduksjon enn andre. Det er det totale aktivitetsvolumet som er avgjørende. Derfor er det viktig og også fokusere på hverdagsaktivitet generelt(4).

Aktiviteteter som involverer bruk av større muskelgrupper(kondisjonstrening; løping, sykling, svømming , gange) gir størst energiforbruk per tidsenhet(4). Slik trening gjennomføres som kontinuerlig arbeid eller intervallarbeid. Dersom varigheten er lik for en treningsøkt med høy intensitet som en ved lav intensitet vil den mest intensive økten gi høyest energiforbruk, også i form av fettforbrenning(4). Men siden en ofte holder på lengre når en trener roligere kan energiforbruket bli høyere avhengig av varigheten. Trening med høy intensitet gir større økning i etterforbrenningen og forbrenning ved hvile(4).

Kontinuerlig arbeid over tid er ofte begrenset av pusten hos kols pasienter og særlig også ved overvekt. Derfor vil intervallarbeid passe bedre for denne gruppe (1).

Også styrketrening øker fettforbrenningen gjennom å gi økt muskelmasse noe som også er en viktig faktor når man har kols(1,2). Styrketrening vil også kunne forebygge sarkopeni(2,3).

Det anbefales en kombinasjon av styrke og kondisjonstrening for å gå ned i vekt noe som også samsvarer med anbefalinger for kols(1,2).

 

Kilder:

1.https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols

2.https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/463/Aktivitetshandboken-IS-1592.pdf

3.http://thorax.bmj.com/content/63/12/1110

4. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/390/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne.pdf

5. Bramat.no. kosthold ved kols og overvekt http://bramat.no/forsiden/faktaark/1182-kosthold-ved-kols-og-overvektn

 

Aktuelle lenker

http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/mage-og-tarm/overvekt-hvordan-ga-ned-i-vekt

Bramat.no. Kosthold ved kols og undervekt http://bramat.no/forsiden/faktaark/1195-kosthold-ved-kols-og-undervekt

Helsedirektoratet. Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/Documents/Kosthold%20ved%20ulike%20diagnoser%20og%20sykdomstilstander.pdf

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL. Kols og kosthold http://www.lhl.no/kosthold/ernaring-og-helse/kols-og-kosthold/

Sykehuset Sørlandet. E – læringskurs om kols. http://www.sshf.no/fag/utvikling-og-utdanning/kolsVerktøykasse for lungerehabilitering