STEINRIMEHAUG.COMDette er en midlertidig testside for ulike prosjekter jeg holder på med I jobben på Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering.

 Kurspakke for kommunal rehabilitering:

(elæringskurs med grunnleggende kunnskap for nye som skal jobbe med rehabilitering i kommunen)Verktøykasse for lungerehabilitering

  • hvordan gi rett behandling ved KOLS

  • hvordan lage et godt undervisningsopplegg for lungesyke

  • hvordan evaluere og kvalitetssikre innsatsen

    Er du med i lungenettverket til rkr, start her.


Fatigue (trettbarhet) etter kreft, hjerneskade, ved MS, ME eller andre sykdommer

Side men nyttige lenker til fagstoff og brukererfaringer innhentet i 2017
Kontakt: Samhandlingsavdelingen Sunnaas Sykehus v/ Kirsten Sæther

RKR, Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering sunnaas.no/rkr v/ Stein Arne Rimehaug 48010145

rkr krøllalfa  sunnaas no